ZLV Online

Název článku:Kvalita a kvantita přirozené obnovy buku ve vztahu ke světelným podmínkám mateřského porostu
Číslo:4
Rok:2009
Autor:Ondřej Špulák

Popis článku

Kvalita a kvantita přirozené obnovy buku ve vztahu ke světelným podmínkám mateřského porostu.
[Quality and quantity of the beech natural regneration in relation to light conditions of the parent forest stand] 248 - 255.