ZLV Online

Název článku:Meliorační funkce jedle bělokoré (Abies alba Mill.): případová studie
Číslo:3
Rok:2017
Autor:Michal Třeštík, Vilém Podrázský

Popis článku

Meliorační funkce jedle bělokoré (Abies alba Mill.): případová studie.
[Soil improving role of the silver fir (Abies alba Mill.): a case study] 182 - 188.