ZLV Online

Název článku:Metody monitoringu imag ploskohřbetek rodu Cephalcia (Hymenoptera: Pamphilidae) v kontextu s denzitami larev v období latence
Číslo:3
Rok:2007
Autor:Jaroslav Holuša, Jan Liška, Karel Drápela

Popis článku

Metody monitoringu imag ploskohřbetek rodu Cephalcia (Hymenoptera: Pamphilidae) v kontextu s denzitami larev v období latence.
[Monitoring methods of web spinning sawflies (Hymenoptera: Pamphilidae) compared with soil sampling in the stage of latency] 258 - 264.