ZLV Online

Název článku:Modelová studie přímých nákladů holosečného a podrostního hospodářského způsobu
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Karel Pulkrab, Jiří Remeš, Miroslav Sloup

Popis článku

Modelová studie přímých nákladů holosečného a podrostního hospodářského způsobu.
[Model study of direct cost of clearcutting and shelterwood management system] 16 - 27.