ZLV Online

Název článku:Modelové ekonomické srovnání variant obnovy lesa po kalamitě alochtonní smrčiny: konvenční umělá obnova vs. přípravný březový porost
Číslo:2
Rok:2018
Autor:Zbyněk Šafránek, Antonín Martiník, Vlastimil Vala

Popis článku

Modelové ekonomické srovnání variant obnovy lesa po kalamitě alochtonní smrčiny: konvenční umělá obnova vs. přípravný březový porost.
[Model economic comparison of forest regeneration treatments after calamity events of allochthonous spruce stands: conventional artificial regeneration vs. preparátory-birch stand] 92 - 101.