ZLV Online

Název článku:Možnosti ovlivnění růstu výsadeb buku a klenu v podsadbách porostů náhradních dřevin v Krušných horách
Číslo:Special
Rok:2009
Autor:Jan Bartoš, Jiří Souček

Popis článku

Možnosti ovlivnění růstu výsadeb buku a klenu v podsadbách porostů náhradních dřevin v Krušných horách.
[Height growth of beech and sycamore plantations in substitute tree species stands with various management in the Krušné hory Mts.] 9 - 13.