ZLV Online

Název článku:Návrh struktury rámcových směrnic péče o les pro lesní maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma v České republice
Číslo:2
Rok:2015
Autor:Kateřina Holušová, Otakar Holuša

Popis článku

Návrh struktury rámcových směrnic péče o les pro lesní maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma v České republice.
[Proposal of the structure of the forest management framework directives for forest small-scale special protected areas and their buffer zones in the Czech Republic] 154 - 163.