ZLV Online

Název článku:Netradiční způsoby boje s lýkožroutem smrkovým – Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytidae)
Číslo:Special
Rok:2008
Autor:Miloš Juha, Marek Turčáni

Popis článku

Netradiční způsoby boje s lýkožroutem smrkovým - Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytidae).
[Unconventional management strategies of eight-toothed spruce bark beetle - Ips typographus L. (Coleoptera: Scolytidae)] 1 - 5.