ZLV Online

Název článku:Oceňovanie vodoochrannej ekosystémovej služby lesa metódou alternatívnych nákladov na príklade vybraných vodárenských nádrží Slovenska
Číslo:1
Rok:2022
Autor:Marek Trenčiansky, Martina Štěrbová, Jozef Výbošťok

Popis článku

Oceňovanie vodoochrannej ekosystémovej služby lesa metódou alternatívnych nákladov na príklade vybraných vodárenských nádrží Slovenska
[Valuation of water protection ecosystem service of the forest by the alternative costs method on the example of water reservoirs in Slovakia] 72-79