ZLV Online

Název článku:Okus dřevin býložravci jako významný faktor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa
Číslo:1
Rok:2019
Autor:Petr Čermák, Ivo Machar, Jarmila Filippovová

Popis článku

Okus dřevin býložravci jako významný faktor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa.
[Ungulate browsing as an important factor influencing birds community in floodplain forests ecosystem] 16–24