ZLV Online

Název článku:Počet vajíček kladených lýkožroutem smrkovým Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) na stromových lapácích: vliv vybraných faktorů
Číslo:2
Rok:2012
Autor:Pavel Matoušek, Roman Modlinger, Jaroslav Holuša, Marek Turčáni

Popis článku

Počet vajíček kladených lýkožroutem smrkovým Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) na stromových lapácích: vliv vybraných faktorů.
[Number of eggs laid by the spruce bark beetle Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) on trap trees: influence of selected factors] 126 - 132.