ZLV Online

Název článku:Porovnání růstu matečných stromů horských populací smrku ztepilého (Picea abies (L.) KARST.) a jejich vegetativních potomstev vysazených v různých podmínkách
Číslo:1
Rok:2008
Autor:Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová

Popis článku

Porovnání růstu matečných stromů horských populací smrku ztepilého (Picea abies (L.) KARST.) a jejich vegetativních potomstev vysazených v různých podmínkách.
[Comparison of growth of ortets of mountain populations with Norway spruce (Picea abies (L.) KARST.) and their vegetative progenies in different growth conditions] 70 - 74.