ZLV Online

Název článku:Porovnanie kvalitatívnej produkcie bukových porastov s rozdielnym manažmentom
Číslo:4
Rok:2016
Autor:Igor Štefančík

Popis článku

Porovnanie kvalitatívnej produkcie bukových porastov s rozdielnym manažmentom.
[Comparison of qualitative production of beech stands under the different management] 247 - 253.