ZLV Online

Název článku:Porovnanie rastu jedle bielej (Abies alba Mill.) v rovnorodom a zmiešaných porastoch smreka, jedle a buka
Číslo:2
Rok:2019
Autor:Igor Štefančík

Popis článku

Porovnanie rastu jedle bielej (Abies alba Mill.) v rovnorodom a zmiešaných porastoch smreka, jedle a buka.
[Comparison of growth of Silver fir (Abies alba Mill.) in pure and mixed spruce, fir and beech stands] 94-101