ZLV Online

Název článku:Posouzení faktorů ovlivňujících zájem studentů fakulty lesnické a dřevařské pracovat po ukončení vysoké školy v odvětví lesnictví
Číslo:4
Rok:2018
Autor:Hana Krejčí, Helena Čermáková, Jitka Šišková, Jana Šturcová, Enikö Lörinczová, Markéta Beranová

Popis článku

Posouzení faktorů ovlivňujících zájem studentů fakulty lesnické a dřevařské pracovat po ukončení vysoké školy v odvětví lesnictví.
[Review of influence of specified factors on an intention of students who study at the fakulty of forestry and wood sciences to work in forestry after graduation] 263 - 271.