ZLV Online

Název článku:Případová studie parazitoidů klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella DESCHKE et DIMIĆ, 1986) v České republice v letech 2001 – 2005
Číslo:Special
Rok:2008
Autor:Petra Nováková, Oto Nakládal

Popis článku

Případová studie parazitoidů klíněnky jírovcové (Cameraria ohridella DESCHKE et DIMIĆ, 1986) v České republice v letech 2001 - 2005.
[Case study of the horse-chestnut leaf miner (Cameraria ohridella DESCHKE et DIMIĆ, 1986) in the Czech Republic in years 2001-2005] 12 - 21.