ZLV Online

Název článku:Příspěvek k problematice biologické meliorace lesních stanovišť lupinou žlutou
Číslo:1
Rok:2022
Autor:Ondřej Špulák

Popis článku

Příspěvek k problematice biologické meliorace lesních stanovišť lupinou žlutou
[Contribution to the issue of biological soil improvement of forest habitats by yellow lupine] 51-59