ZLV Online

Název článku:Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy
Číslo:1
Rok:2018
Autor:Žaneta Pauková, Tomáš Buchta, Ivana Vykouková, Lukáš Karlík, Dávid Hriník

Popis článku

Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy.
[Contribution to the knowledge on composition phytocenoses floodplain forests in the Dunajske Ostrovy Nature Reserve (Slovakia)] 53 - 60.