ZLV Online

Název článku:Půdotvorná role významných introdukovaných jehličnanů – douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky
Číslo:1
Rok:2008
Autor:Vilém Podrázský, Jiří Remeš

Popis článku

Půdotvorná role významných introdukovaných jehličnanů - douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky.
[Soil-forming role of important introduced conifers - Douglas fir, Grand fir and Eastern white pine] 29 - 36.