ZLV Online

Název článku:Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v lesních porostech ČR – předběžné výsledky
Číslo:4
Rok:2015
Autor:Karel Černý, Vítězslava Pešková, Roman Modlinger

Popis článku

Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v lesních porostech ČR - předběžné výsledky.
[Distribution of phytophthora disease of alders in forest stands in the Czech Republic - preliminary findings] 256 - 261.