ZLV Online

Název článku:Růst a prosperita prosadeb buku a klenu v mladých porostech smrku ztepilého a smrku pichlavého
Číslo:3
Rok:2010
Autor:Ondřej Špulák, Jiří Souček, Jan Bartoš

Popis článku

Růst a prosperita prosadeb buku a klenu v mladých porostech smrku ztepilého a smrku pichlavého.
[Growth and prosperity of beech and sycamore maple plantings in young Norway spruce and blue spruce forest stands] 171 - 179.