ZLV Online

Název článku:Růstová reakce mladých douglaskových porostů na první výchovné zásahy
Číslo:1
Rok:2018
Autor:David Dušek, Marian Slodičák, Jiří Novák, Jakub Černý

Popis článku

Růstová reakce mladých douglaskových porostů na první výchovné zásahy.
[Growth response of young Douglas-fir stands to first thinning application] 20 - 27.