ZLV Online

Název článku:Současné poznání biologie a ekologie lesních mravenců (Hymenoptera: Formicidae)
Číslo:2
Rok:2007
Autor:Adam Véle, Jaroslav Holuša

Popis článku

Současné poznání biologie a ekologie lesních mravenců (Hymenoptera: Formicidae).
[Temporary knowledge of biology and ecology of red wood ants (Hymenoptera: Formicidae)] 166 - 176.