ZLV Online

Název článku:Srovnání produkce porostu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/ Franco) s porostem smrku ztepilého (Picea abies L. Karst.) a stanovištně původním smíšeným porostem středního věku na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy
Číslo:3
Rok:2010
Autor:Pavel Tauchman, Vlastimil Hart, Jiří Remeš

Popis článku

Srovnání produkce porostu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/ Franco) s porostem smrku ztepilého (Picea abies L. Karst.) a stanovištně původním smíšeným porostem středního věku na území ŠLP v Kostelci nad Černými lesy.
[Comparison of production of Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco stand with Picea abies L. Karst. stand and original mixed broadleaved stand of middle age in the territory of School Training Enterprise Kostelec nad Černými lesy] 187 - 194.