ZLV Online

Název článku:Srovnání společenské socálně-ekonomické hodnoty funkcí lesa vybraných hospodářských způsobů na zvolené lokalitě
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Jindřich Stýblo, Luděk Šišák

Popis článku

Srovnání společenské socálně-ekonomické hodnoty funkcí lesa vybraných hospodářských způsobů na zvolené lokalitě.
[Comparison of forestry services socio-economic value of chosen silvicultural systems on a selected locality] 77 - 84.