ZLV Online

Název článku:Srovnání vyrobeného objemu dříví harvestorem se zásobou porostu stanovenou objemovými tabulkami
Číslo:1
Rok:2017
Autor:Pavel Natov, Jiří Dvořák, Monika Sedmíková, Radim Löwe, Michal Ferenčík

Popis článku

Srovnání vyrobeného objemu dříví harvestorem se zásobou porostu stanovenou objemovými tabulkami.
[Comparison of harvester-produced timber volume with the standing timber volume determined by volume tables] 1 - 6.