ZLV Online

Název článku:Statistická analýza dotazníkového šetření zaměřeného na kvantifikaci rekreační funkce lesů: případová studie Lesy města Písku, s. r. o.
Číslo:2
Rok:2017
Autor:David Březina, Petra Hlaváčková, Zdeněk Adamec

Popis článku

Statistická analýza dotazníkového šetření zaměřeného na kvantifikaci rekreační funkce lesů: případová studie Lesy města Písku, s. r. o.
[Statistical analysis of the questionnaire survey focused on the quantification of the recreational forest function: a case study from a municipal forest (Czech Republic)] 87 - 94.