ZLV Online

Název článku:Struktura a statická stabilita porostů pod různým režimem výchovy na bývalé zemědělské půdě
Číslo:1
Rok:2009
Autor:David Dušek, Marian Slodičák

Popis článku

Struktura a statická stabilita porostů pod různým režimem výchovy na bývalé zemědělské půdě.
[Structure and static stability of stands under different regimes of thinning on former agricultural land] 12 - 16.