ZLV Online

Název článku:Struktura výdajů z územních rozpočtů na biodiverzitu a lesní hospodářství v České republice
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Miroslav Hájek

Popis článku

Struktura výdajů z územních rozpočtů na biodiverzitu a lesní hospodářství v České republice.
[The structure of territorial budgets on biodiversity and forestry in the Czech Republic] 85 - 89.