ZLV Online

Název článku:Studium genetické variability u zástupců rodu Aesculus L. pomocí SSR markerů
Číslo:3
Rok:2013
Autor:Tomáš Vyhnánek, Václav Bačovský, Helena Vlašínová, Ladislav Havel, Jana Šedivá, Josef Mertelík

Popis článku

Studium genetické variability u zástupců rodu Aesculus L. pomocí SSR markerů.
[The study of genetic variability in the genus Aesculus L. by SSR markers] 244 - 249.