ZLV Online

Název článku:Tvorba povrchového humusu při zalesňování zemědělských ploch a po buldozerové přípravě v Krušných horách
Číslo:4
Rok:2008
Autor:Vilém Podrázský

Popis článku

Tvorba povrchového humusu při zalesňování zemědělských ploch a po buldozerové přípravě v Krušných horách.
[Formation of the surface humus after reforestation of agricultural lands and after bulldozer site preparation in the Krušné hory Mts.] 258 - 263.