ZLV Online

Název článku:Vlastnosti nadložního humusu a svrchní vrstvy půdy ve vztahu k druhům dřevin
Číslo:1
Rok:2010
Autor:Dušan Kacálek, Jiří Novák, Jan Bartoš, Marian Slodičák, Vratislav Balcar, Vladimír Černohous

Popis článku

Vlastnosti nadložního humusu a svrchní vrstvy půdy ve vztahu k druhům dřevin.
[Forest-floor humus and topsoil properties related to forest-tree species] 19 - 25.