ZLV Online

Název článku:Vliv douglasky na rostlinná společenstva lesů ve srovnání s jinými dřevinami
Číslo:Special
Rok:2011
Autor:Vilém Podrázský, Jiří Viewegh, Karel Matějka

Popis článku

Vliv douglasky na rostlinná společenstva lesů ve srovnání s jinými dřevinami.
[Effect of douglas fir on plant communities in forest ecosystems compared to other tree species] 44 - 51.