ZLV Online

Název článku:Vliv douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco na základní pedofyzikální charakteristiky lesních půd
Číslo:Special
Rok:2011
Autor: Vilém Podrázský, Ivo Kupka

Popis článku

Vliv douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco na základní pedofyzikální charakteristiky lesních půd.
[Effect of douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) on basic soil physical characteristics of forest soils] 1 - 5.