ZLV Online

Název článku:Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na lesní stanoviště
Číslo:2
Rok:2017
Autor:Stanislav Miltner, Vilém Podrázský, Martin Baláš, Ivo Kupka

Popis článku

Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na lesní stanoviště.
[Effects of the Northern red oak (Quercus rubra L.) on the forest site] 109 - 115.