ZLV Online

Název článku:Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na stav lesních půd – případová studie
DOI:10.59269/zlv/2024/2/729
Číslo:2
Rok:2024
Autor:Vilém Podrázský, Ivo Kupka

Popis článku

Vliv dubu červeného (Quercus rubra L.) na stav lesních půd – případová studie
[Effects of northern red oak (Quercus rubra L.) on the forest soils – a case study] 143-148