ZLV Online

Název článku:Vliv pomocných dřevin (habru a lípy) na kvalitativní parametry dubových porostů
Číslo:2
Rok:2014
Autor:Martin Slávik, Jakub Khun

Popis článku

Vliv pomocných dřevin (habru a lípy) na kvalitativní parametry dubových porostů.
[Influence of auxiliary species (hornbeam, linden) on qualitative parameters of the oak stands] 86 - 95.