ZLV Online

Název článku:Vliv pozitivního a negativního výběru uplatněného při prvních výchovných zásazích na růst a vývoj dubové mlaziny
Číslo:2
Rok:2011
Autor:David Dušek, Marian Slodičák, Jiří Novák

Popis článku

Vliv pozitivního a negativního výběru uplatněného při prvních výchovných zásazích na růst a vývoj dubové mlaziny.
[Effect of positive and negative selection at the first thinning on growth and development of young oak stands] 125 - 129.