ZLV Online

Název článku:Vliv různých způsobů pěstování sadebního materiálu buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve školce na následný růst ve výsadbách do stadia zajištěné kultury
Číslo:4
Rok:2007
Autor:Jan Bartoš, Antonín Jurásek

Popis článku

Vliv různých způsobů pěstování sadebního materiálu buku lesního (Fagus sylvatica L.) ve školce na následný růst ve výsadbách do stadia zajištěné kultury.
[Influence of various nursery-cultivation methods upon beech seedlings growth after planting] 293 - 297.