ZLV Online

Název článku:Vliv specifického třídění semenáčků smrku na růst a genetickou diverzitu výsadeb v extrémních horských podmínkách
Číslo:2
Rok:2012
Autor:Ondřej Ivanek, Jan Leugner, Antonín Jurásek

Popis článku

Vliv specifického třídění semenáčků smrku na růst a genetickou diverzitu výsadeb v extrémních horských podmínkách.
[The influence of specific sorting of spruce seedlings on growth and genetic diversity of plantings under extreme mountain conditions] 144 - 150.