ZLV Online

Název článku:Vliv trysky na úlet a spotřebu insekticidní jíchy při asanaci kůrovcového dříví
Číslo:3
Rok:2022
Autor:Marie Zahradníková, Petr Zahradník

Popis článku

Vliv trysky na úlet a spotřebu insekticidní jíchy při asanaci kůrovcového dříví
[Impact of nozzle on consumption of an insecticide fluid at infested wood spraying] 177-182