ZLV Online

Název článku:Vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního
Číslo:1
Rok:2021
Autor:Robert Polách, Ondřej Špulák

Popis článku

Vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního
[Impacts of age and different stocking of preparatory deciduous stands on the performance of underplanted Fagus sylvatica] 1-10