ZLV Online

Název článku:Vliv vysychání a založení sazenic na růst výsadeb smrku ztepilého a douglasky tisolisté
Číslo:1
Rok:2016
Autor:David Sychra

Popis článku

Vliv vysychání a založení sazenic na růst výsadeb smrku ztepilého a douglasky tisolisté.
[The influence of desiccation and heeling-in of seedlings of the growth of Norway spruce and Douglas-fir plantations] 19 - 24.