ZLV Online

Název článku:Vliv vysychání během manipulace a prostředí po výsadbě na růst sazenic smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)
Číslo:1
Rok:2012
Autor:Jan Leugner, Jarmila Martincová , Antonín Jurásek

Popis článku

Vliv vysychání během manipulace a prostředí po výsadbě na růst sazenic smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.).
[The influence of desiccation during handling and growing conditions on growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) plants] 1 - 7.