ZLV Online

Název článku:Vplyv svetelných a pôdnych pomerov na výškový rast jedle bielej (Abies Alba Mill.) v dolnej vrstve výberkových lesov
Číslo:3
Rok:2013
Autor:Ján Jaďuď , Milan Saniga

Popis článku

Vplyv svetelných a pôdnych pomerov na výškový rast jedle bielej (Abies Alba Mill.) v dolnej vrstve výberkových lesov.
[Impact of light and soil conditions on the height growth of silver fir (Abies alba Mill.) in the lower layer of selection forests] 206 - 212.