ZLV Online

Název článku:Vyhodnocení a klasifikace funkčních rozdílů mezi přirozenou a aktuální dřevinnou skladbou lesních porostů na území LS Plešný a Stožec, NPCHKO Šumava
Číslo:1
Rok:2015
Autor:Jiří Schneider, Ilja Vyskot

Popis článku

Vyhodnocení a klasifikace funkčních rozdílů mezi přirozenou a aktuální dřevinnou skladbou lesních porostů na území LS Plešný a Stožec, NPCHKO Šumava.
[Evaluation and classification of functional differences between natural and recent tree species composition of model forest stands - Šumava, Czech Republic] 29 - 36.