ZLV Online

Název článku:Vyjádření společenské socálně-ekonomické efektivnosti lesa a lesního hospodářství v porostech náhradních dřevin Krušných hor
Číslo:Special
Rok:2009
Autor:Luděk Šišák

Popis článku

Vyjádření společenské socálně-ekonomické efektivnosti lesa a lesního hospodářství v porostech náhradních dřevin Krušných hor.
[Expression of societal socio-economic effectiveness of forests and forestry in stands of substitute tree species in the Krušné hory Mountains] 43 - 50.