ZLV Online

Název článku:Výsledky hodnocení provenienčního pokusu s javorem klenem (Acer pseudoplatanus L.) č. 221 – Městské lesy Havlíčkův Brod, Ronovec ve věku 24 let
Číslo:2
Rok:2009
Autor:Jiří Volfschütz, Petr Novotný, Václav Buriánek

Popis článku

Výsledky hodnocení provenienčního pokusu s javorem klenem (Acer pseudoplatanus L.) č. 221 - Městské lesy Havlíčkův Brod, Ronovec ve věku 24 let.
[Results of provenance experiment with sycamore (Acer pseudoplatanus L.) No. 221 ─ Municipal forests of Havlíčkův Brod, locality Ronovec at the age of 24 years] 99 - 111.