ZLV Online

Název článku:Výsledky provenienčního pokusu se smrkem ztepilým na střední Moravě ve věku 35 let
Číslo:4
Rok:2021
Autor:Martin Fulín, Petr Novotný, Jaroslav Dostál, Jiří Čáp

Popis článku

Výsledky provenienčního pokusu se smrkem ztepilým na střední Moravě ve věku 35 let
[Results of provenance trial with Norway spruce in Central Moravia at the age of 35 years] 257-269