ZLV Online

Název článku:Výsledky testování vybraných dřevin pro lesnické rekultivace na Sokolovsku: review
Číslo:Special
Rok:2011
Autor:Ivo Kupka, Konstantin Dimitrovský

Popis článku

Výsledky testování vybraných dřevin pro lesnické rekultivace na Sokolovsku: review.
[Test results of selected tree species for forestry reclamations in the Sokolov region: review] 52 - 56.